Az üzletfejlesztés és az ahhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatás egyik legújabb területe az „automatizmus és kontroll“ professzionalista megközelítése. E tanácsadás legfőbb célja, hogy a vállalkozások stabilan, tervezhetően, folyamatos üzemben és a lehető leghatékonyabban működjenek. Ezt az elvárást a folyamatok, a rendszerek és rendszerelemek felmérésével, fejlesztésével, menedzselésével biztosítja. A LENS Consulting Group ennek az új tanácsadási területnek a vezető piaci szereplője. Fontos szempont munkánkban, hogy nem a hagyományos „automatizáljunk mindent“ valljuk!

Munkánk során kiemelten törekszünk a humán erőforrás és az automatizmus tökéletes egyensúlyára, melynek meghatározását a Megbízónkkal együtt végezzük, és ebből következően minden fejlesztés esetén más mértéket jelent. Azt egyértelműen látjuk, hogy a magas hozzáadott értéket képviselő munkaerő továbbra is nélkülözhetetlen a vállalkozások életében, így a rendszerek tervezésénél és az automatizmus mértékének definiálásánál erre kiemelt figyelmet fordítunk. A LENS speciális szerepet foglal el az üzleti életben, hiszen gyárak, cégek, vállalkozások automatizálásával több cég foglalkozik világszerte, viszont fejlesztéseik során a rendszerek megtervezésére, azok beszerzésére és karbantartására fókuszálnak. A LENS stratégiai szinten kapcsolódik be a folyamatba, és mivel tanácsadói szerepkört definiál, ezért objektív látásmóddal rendelkezik. A LENS biztosítja a Megbízó számára, hogy üzletét valódi szemüvegen, éles lencsén keresztül vizsgálja át. Élesen lássa azt, hogy milyen komoly veszélyforrások, költségmegtakarítási lehetőségek, folyamat gyorsulási opciók vannak egy adott munkafolyamaton belül.

LENS TANÁCSADÁS

A tanácsadás első lépése, a Megbízóval történő stratégiai műhelymunkát követően, minden esetben a státusz riport elkészítése, mely komplex és egzakt térképet ad az elsőszámú döntéshozók kezébe a vállalkozás munkafolyamatainak hatékonyságáról, a legfontosabb veszélypontokról. A státusz riport segítségével felállításra kerül a fejlesztési terv, mely mind időben, mind költségben, részletesen bemutatja az utat a vállalkozás számára, a leghatékonyabb működéshez. A fejlesztési tervet egyértelműen befolyásolják az egyedi Megbízói elvárások, melyek rögzítik a speciális feltételeket. A fejlesztési terv tartalmazza a költségtervet, mely lehetőséget ad a Megbízó számára a fejlesztési költségek megtérülésének kiszámításához. A megtérülési számítást a Megbízó kérésére a LENS is elvégzi, ebben az esetben a kalkuláció szerves része a fejlesztési tervnek. A LENS igény esetén a komplex fejlesztési projekt menedzselését, a kivitelezés szervezését, vagyis a fejlesztés szervezeten történő véghezvitelét is támogatja. Ezzel biztosítja azt, hogy a Megbízónak akár egy nagyobb léptékű fejlesztés is menedzselhető legyen menedzsment erőforrás oldalról. Vagyis a LENS összességében képes egy komplex automatizálási és kontroll alapú fejlesztést definiálni, a Megbízó igényeihez igazítva megtervezni és menedzselni.

A LENS FEJLESZTÉS FŐBB LÉPÉSEI

  1. Üzleti célok definiálása
  2. Helyzetfelmérés, és kockázatok azonosítása (személyesen és bekért információk alapján)
  3. Státuszriport elkészítése
  4. Státusz prezentáció
  5. Fejlesztési irányelvek definiálása (a helyzetfelmérés valamint az egyeztetett célok alapján)
  6. Konkrét fejlesztési célok definiálása és mérési metodika kialakítása
  7. Feladatterv elkészítése (egyéb célok és szempontok figyelembe vételével)
  8. Fejlesztési akciótervek készítése
  9. Fejlesztési projekttervek készítése és indítása
  10. Fejlesztések értékelése, további akciótervek definiálása